Fatih Sultan Mehmet Han Kimdir? Kısaca Hayatı

Fatih Sultan Mehmet kimdir? Fatih Sultan Mehmet’in hayatı, kaç yaşında tahta çıktı, kaç yaşında vefat etti, Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti’nin kaçıncı padişahıdır? Ve Fatih Sultan Mehmet Han ile ilgili daha birçok sorunun cevabını bulacağınız yazımıza başlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet yani II. Mehmed Osmanlı İmparatorluğunun 7. padişahıdır. 21 yaşında iken İstanbul’u fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet’in ailesi (annesi, kardeşleri) ve hayat hikayesi hakkında biraz bilgilenelim.

Fatih Sultan Mehmet Han Kimdir? Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı

Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmed), 1000 yıllık Bizans İmparatorluğuna 21 yaşında genç yaşta İstanbul’u fethederek son vererek birçok tarihçi tarafından Orta Çağ’ın sonunu getirerek Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet kimdir? şeklinde sorulan sorular insanların merak konusu olup araştırılmaktadır. II. Mehmed, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizin bir hadisine nâil olduğundan günümüzün İslam dünyasının geniş kesiminde “kahraman” kabul edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in eşleri olan Emine Gül Bahar Hatun; II. Bayezid ile Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Sultan’ın annesidir. Helena Hatun; Mora Despotu olan Demetrus adlı kişinin kızıdır. Alexias Hatun; Bizans prenseslerinden biridir. Gülşah Hatun; Karamanoğulları Beyliği’nden olan İbrahim Bey’in kızıdır. Karaman Sancakbeyi’de Şehzade Mustafa’nın annesidir. Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı Sitti Mükrime Hatun’dur. Türkmen Beyi kızı veya cariye Sultan’ın annesi olan Çiçek Hatun’dur. Trabzon İmparatoru’nun kızı Anna Hatun’dur ve evlilikleri kısa sürdüğü bilinmektedir. II. Mehmed’in Zağanos Paşa’nın kızı olan Hatice Hatun ile II. Mehmed’in boşadığı eşidir.

Fatih Sultan Mehmet Han ile Babası II.Murad Arasında Geçen Muhteşem Olay

Çocukluk döneminde çok yaramaz olan Fatih Sultan Mehmet hocası olan Akşemseddin’i yaptığı şımarıklarla çileden çıkarıyor, hocasının kendisine kızması üzerine ise hemen “ben padişahın oğluyum bana birşey yapamazsın” diyerek tehdit ediyordu. Padişaha şikayet etmeyi hayasızlık sayan Akşemseddin, durumu II. Murad’a anlatamıyordu. Ama Mehmet’in yaptığı yaramazlıklar karşısında dayanamayarak II. Murad’tan destur isteyen Akşemseddin “Padişahım size hususu arz etmek istiyorum ama haya ediyorum” demesi üzerine II. Murad ” buyur çekinmeden anlatabilirsin” demesi üzerine biraz rahatlayan Akşemseddin; efendim oğlunuz, ciğer pareniz Fatih çok yaramaz, onun yaramazlıklarından dolayı ders işleyemiyorum. kendine kızdığımda ise beni sizinle tehdit ediyor demesi üzerine II. Murad Akşemseddin’in yanına gelerek kulağına birşeyler fısıldar. Akşemseddin’in duyduğu plan karşısında çok şaşırır ve bu plan karşısında duyduğu rahatsızlığı dile getirse de Padişah onu dinlemeyerek bu iş olacak dedi ve ertesi gün yine Fatih Sultan Mehmet yaramazlıklarına devam ediyor Akşemseddin’in uyarılarına ise tehditlerine devam ettiği esnada Padişah aniden kapıyı açarak içeri girmesi üzerine Akşemseddin sinirlenerek Padişah’a bağırarak bir tokat attı ve bu şekilde sınıfa giremeyeceğini, izin istemesi gerektiğini söyleyerek derhal dışarı çıkmasını söyledi. Padişah mahcup ve boynu bükük bir şekilde özür dileyerek dışarı çıktı. Yaşanan bu olay karşısında neye uğradığını şaşıran Fatih Sultan Mehmet’in o çok güvendiği babası tokat yemişti. Daha sonra kapı çaldı ve Padişah mahçup bir şekilde özür dileyerek içeri girdi. Plan çok güzel bir şekilde işlemişti. O günden sonra Fatih asla yaramazlık yapmadı.
İşte Akşemseddin’in kulağına fısıldanan o muhteşem plan, işte çocuk eğitimi, koskoca Padişah sırf çocuğunun terbiyesi uğruna tokat yemeyi bile göze almıştı.

FATİH SULTAN MEHMET’İN BABASINA MÜTHİŞ CEVABI

On iki yaşında olan oğlu Fatih Sultan Mehmet’e tahtı bırakan II. Murad’ın bu hamlesi ile tüm Osmanlı Devleti düşmanlarını harekete geçirdi ve Padişah Fatih’in Osmanlı üzerine yürüyen Haçlılara karşı babasına müthiş bir mektup yazdı.

II.Murat’ın tahtı küçük yaştaki oğlu Fatih Sultan Mehmet Han’a bırakmasının ardından Karamanoğlu, Macar kralına mektup yazarak:

“Türklere karşı bundan daha güzel bir fırsat bulamazsın! Çünkü Osmanoğlu delirmiş olmalı ki on iki yaşındaki oğlunu tahta geçirdi. Siz oradan, ben buradan iki taraftan Osmanlı Devletinin işini bitirelim.” dedi.

Oysa Sultan II. Murad Han ile Macaristan kralı aralarında on yıllık bir anlaşma yapmışlardı. ancak fâsid düşünceler içerisinde bulunduğundan ve kendi düşüncesine göre bu güzel fırsatı değerlendirmek istiyor ve daha mürekkebi kurumamış olan anlaşmadan vazgeçme yolları aramaya başladı ve dini kitapları olan İncîl’e anlaşmaya sadık kalmak adına el basarak yemin etmişlerdi. Bu sebeple ettikleri yeminden vazgeçme adına papalıktan fetvâ istediler ve verilen fetvâ şu şekildeydi:

“Türkler, Hz Îsâ’nın ulûhiyetini tanımadıkları için hâşâ kâfirdirler. Kâfirler ile velevki İncîl üzerine yemin dahi edilmek suretiyle yapılan bir anlaşma varsa dahi bu anlaşmadan vazgeçmek câizdir!” deniliyordu.

Bunun üzerine yapılan anlaşmanın hükmü olmadığına dair alınan fetva üzerine büyük bir müttefik haçlı ordusu teşekkül ettiren Macaristan kralı, Osmanlı sınırlarına saldırdı ve hızla içerilere doğru ilerlemeye başladı.

O dönem on üç yaşında olan Fatih Sultan Mehmet Han divanı toplayarak durum değerlendirmesi yaptı ve babası II. Murad’ı tahta çağırmaya karar verdi ve verilen karar 2. Murad’a bir heyetle bildirildiğinde o mütevâzı insan bu kararı kabul etmedi ve oğlumuz Mehmet’e (Fatih Sultan Mehmet Han’a) tahta geçirmekteki amacımız, ömrümüzün kalan kısmını ibâdât-ü tâat üzerine geçirmek olduğunu ve sahip olduğu padişahlık kendine lazımsa din ve devleti korusun, dedi.

Bu cevap üzerine Fatih Sultan Mehmet Han babası 2. Murad’a şu muhteşem ve tarihi cevabı gönderdi:

“Devletlü babam! Dîn ve Devlet tehlikededir. Eğer pâ­di­şah siz iseniz, buyurun ordunuzun başına geçin!.. Yok eğer pâ­di­şah ben isem, sizi, ordumun başına başkumandan olarak nasb ve tâyin eyliyorum!..”

Bu tarihi cevap üzerine 2. Murad, mecbûren oğlunun dâvetini kabul ederek der­hâl harekete geçerek kısa zamanda muhteşem bir ordu ile Varna Meydanı’nda düşmanın karşısına çıkan 2. Murad’ı gören haçlılar, bu ani ve hızla gelişen durum karşısında şaşkına dönerek güçlü bir Osmanlı ordusunu görünce çok kormuşlardır.

Hacı Bayram Veli İle 2. Murad Arasında Geçen Konuşma Edirne Sarayı’nda Sultan 2. Murad Hacı Bayram-ı Veli’yi ağırladığı bir gün Hacı Bayram Veli’ye hitben; “Hocam ne zamandır Konstantiniyye’yi feth etmek uğruna gönlüm adeta yanıp tutuşmakta. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin müjdelediği o mübarek komutan ben olmak isterim. Allah’ın(cc) izni, Evliyayı Kiram’ın himmet ve bereketi ile İstanbul’u feth eden komutan ben olmak isterim. Çünkü İstanbul bu ümmeti Muhammed’e lazımdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) müjdelediği komutan olmak ne güzel bir mertebe. Hocam dua buyursanız” der. Bunun konuşma üzerine Hacı Bayram-ı Veli dua etmeye başlar ve bir müddet sonra Sultan 2. Murad’a şöyle der; ”Sultanım, Cenab-ı Allah ömrünüzü ve devleti aliyenizi hayırlı etsin ancak İstanbul’un fethi size nasip olmayacak. hatta İstanbul’un fethini biz göremeyeceğiz” demesi üzerine “Peki hocam bu mubarek amel kime nasip olacak” der. Bunun üzerine; Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri 2. Murad’a ”İstanbul’un Fethi o dönemde yeni doğan şehzadeniz Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) ile bizim Akşemseddin’e nasip olacak” demiştir.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın çocukları;

II.Bayezid, Mustafa Cem Sultan erkek çocukları olup kız çocuğu olan Gevherhan Hatun ise Akkoyunlu Uzun Hasan’ın oğlu olan Uğurlu Mehmet Bey ile evlenmiştir.

30 Mart 1432 yılında doğmuş, 3 Mayıs 1481 yılında vefat etmiştir. II. Mehmed Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahıdır. İsmi Muhammed olarak tarihte geçmektedir. 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür. (1444 ile 1446 tarihleri arasında kısa bir dönem ile 1451 ile 1481 tarihleri arası)

Fatih Sultan Mehmet’in fethinden sonra “Ebûl-Feth” yani Fethin babası olarak daha sonraki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rûm” unvanları ile de anılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet hangi hastalıktan ölmüştür?

II. Mehmed; Anadoluya doğru 1481 yılında yeni bir sefere çıktığında yolun başında iken Gut hastalanarak 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarında bulunan Hünkar Çayırındaki ordugâhında vefat etmiştir. Bir rivayete göre de zehirlendiğide söylenir.

II. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmet ölümünün ardından vefatı saklandı. O sırada ulak gönderilerek Şehzade Bayezid’e ve Şehzade Cem’e Fatih’in vefat ettiğini söylemesi üzerine İstanbul’a gelip büyük bir anarşi başlamasına sebep oldu.

Fatih Sultan Mehmet’ten sonra tahta kim çıkmıştır?

Fatih Sultan Mehmet’in ölümünün ardından tahta oğlu II.Bayezid  çıkmıştır.

 

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir